Privacy

Waarom een uitgebreide tekst over Privacy?
Om jou zo goed mogelijk te kunnen supporten, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Uiteraard hechten wij veel belang aan ieders privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met alle persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken persoonlijke gegevens volgens voorschriften en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Goed om te weten: voor ons ben je een evenementenmaker en op die manier spreken we jou op deze pagina aan.

Toepasselijkheid van dit privacy statement
In onderstaande onderwerpen vind je meer informatie. Omdat wij openstaan voor feedback en continu onze support bijwerken, horen we het graag ook als er iets ontbreekt! Alles voor ieders privacy! We houden in dit privacy statement rekening met de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Supportmark en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van zijn klanten en bezoekers van de website. 

Met andere woorden: dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Supportmarkt op zijn website en in zijn mailingen naar linkt. Supportmarkt adviseert het beleid omtrent de privacy van derden op de betreffende websites te raadplegen. 

Wie is Supportmarkt?
Supportmarkt is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Supportmarkt. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kun je ons vinden onder nummer 69919607. Per mail zijn we het snelst te bereiken op [email protected] Indien je ons wenst te bezoeken vind je ons op de Koperslager 4B te Nootdorp, met postcode 2631RK.

Verschillende manieren waarop Supportmarkt gegevens verzamelt?
Samengevat zijn er eigenlijk slechts een aantal mogelijkheden: 

 • We krijgen gegevens rechtstreeks van jou. Den daarbij aan de volgende voorbeelden; wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, indien je ons mailt, belt, abonneert op onze nieuwsbrief of schriftelijk (per post) contact met ons opneemt. 
 • Via onze website verzamelen we gegevens, middels het gebruik van cookies. 
 • Indien anderen gegevens verstrekken. Denk hierbij aan de momenten dat Supportmarkt gebruik maakt van de inzet van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Supportmarkt op. Als de gegevens op deze manier worden verzameld, is dit Privacy statement van toepassing. Voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Supportmarkt plaatsvindt kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. In het geval je het niet eens bent met de gegevensverzameling van deze derden, verwijzen wij je graag aan hen door.  

Welke persoonsgegevens verzamelt Supportmarkt dan precies? 
Supportmarkt kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt (of gaat maken) van de diensten van Supportmarkt en/of omdat je de gegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Supportmarkt verstrekt. De volgende gegevens kunnen daarbij worden verwerkt:

 • Contactgegevens; de door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, emailadres en inloggegevens. 
 • Betalings- en factuurgegevens; als je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de (financiële) afhandeling je bankgegevens nodig. 
 • Online gegevens; Denkende aan IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website. 

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Supportmarkt gebruikt de ontvangen persoonsgegevens in de eerste plaats om de uitvoering van de overeenkomst, die wij sluiten met jou als evenementenmaker voor de uitvoer van een eventuele opdracht, en voor onze eigen administratie. Hoofdzakelijk vragen wij om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor het volgende:

 • Voor eventuele aangaan, onderhouden en verbeteren, van de relatie met zijn (potentiele) evenementenmakers of voor het verbeteren van de diensten en producten. 
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen. 
 • Supportmarkt kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Hiervoor kun je jezelf inschrijven. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wil ontvangen, kun je hiervoor de link onderaan de mail gebruiken om uit te schrijven. 

Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven omschreven doelen.

De hamvraag is natuurlijk met wie wij de persoonsgegevens delen?
Supportmarkt kan je persoonsgegevens delen met aan Supportmarkt gelieerde zusterbedrijven, opdrachtgevers, leveranciers, overheidsinstanties, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens Supportmarkt diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en andere zakelijke relaties. Ook kan het zijn dat Supportmarkt wordt opgelegd de gegevens te verstrekken vanwege rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken van autoriteiten.

Supportmarkt heeft de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving. 

Cookies! Lekker en handig voor iedereen! Maar welke plaatst Supportmarkt eigenlijk?
Onze website maakt gebruik van cookies. Met deze lekkernij wordt technische informatie opgeslagen in de ‘Cookiestrommel’ Cookies zijn informatiebestandjes die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het gaat daarbij om: 

 • Het IP-adres van jou als bezoeker
 • Datum & tijd van het bezoek
 • URL van de eventuele doorverwijzende site
 • Welke pagina’s je op onze site bezoekt
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website makkelijker te maken en om de prestaties en uiteraard gebruikerservaring van onze site te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Supportmarkt zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Supportmarkt samenwerkt. Via de website van Supportmarkt worden de volgende Cookies geplaatst:

Functionele cookies
Cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst of product te kunnen leveren. Deze Cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. 

Analytische cookies
Supportmarkt gebruikt analytische Cookies. Denk hierbij aan Cookies van Google Analytics. Hiermee wordt informatie verzameld over het gebruik van de website. Zoals het aantal websitebezoekers, bezochte pagina’s en de duur van het verblijf vastgelegd. Verzamelde gegevens worden verwerkt om onze dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de verwachtingen, wensen en de behoeften van de gebruikers & bezoekers. 

Supportmarkt heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de cookies van Google Analytics volgens de beschermende en vriendelijk manier, met het oog op de privacy zijn ingesteld. Tevens heeft Supportmarkt aan Google geen toestemming gegeven om via Suppormarkt verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies verzamelen gegevens over het (internet)gedrag van jou als gebruiker van de website van Supportmarkt. Deze Cookies worden gebruikt om je optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze site. Deze cookies worden gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen, zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt. Dit gebeurt door bijvoorbeeld vooraf ingevulde formulieren of het aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de bezoeker op de site. 

Kun je Cookies uitzetten en wil je dat?
Je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. De meeste brouwsers zijn namelijk van te voren ingesteld in het accepteren van Cookies en dan heb je niet eens meer door wanneer en waar je akkoord gaat! Het is dan wel mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet meer naar behoren functioren als Cookies zijn uitgeschakeld in de browser. 

Kom je met ons in contact dmv Social Media?
Op onze website kun je informatie via social media delen. Dit doe je zodra je op een knop drukt van betreffend kanaal. Via deze knoppen kunnen de ‘Social Media’ Cookies plaatsen. Op het gebruik van de Cookies door die partijen hebben wij geen invloed. Deze partijen  zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Daarom zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende kanalen van toepassing. 

Indien we gegevens van jou (mogen) ontvangen, hoe lang bewaren we die dan?
Supportmarkt bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 3 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 

Welke rechten heb jij?
Je dient er zelf voor te zorgen dat Supportmarkt over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres [email protected] kun je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Supportmarkt. Je kunt ook verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van (persoons)gegevens. Het is ook een mogelijkheid om dmv een schriftelijk verzoek persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Supportmarkt zal uiteraard zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren. Mocht je klachten hebben over het gebruik van persoonsgegevens, dan kun je deze uiteraard ook aan ons melden. Je bent uiteraard ook vrij om deze aan te geven bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
Supportmarkt neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Kan Supportmarkt zijn Privacy Statement wijzigen?
Supportmarkt kan zijn beleid omtrent privacy wijzigen. Deze wijzigingen voeren we door op de huidige pagina, in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Uiteraard nemen we alle geldende wet-en regelgeving in acht.

Heb je vragen? Klachten? Op-en/of aanmerkingen?
Indien je toch de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer er meer informatie gewenst is over de beveiliging van persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen. Bij voorkeur via [email protected]